Wystawa: Atmosfera.

Kuratorzy: Mirosław Pawłowski, Jarosław Janas

Wernisaż: 10 maja 2019 r.

Miejsce: Stary Browar, Drewniana podłoga, Pasaż 0

 

Wystawa przygotowana przez studentów pracowni serigrafii i młodych grafików skoncentrowanych wokół środowiska artystycznego trzech uczelni tj. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystawa stanowi subiektywny wybór prac kuratora Mirosława Pawłowskiego, dotyczących postrzegania tematyki powietrza i stają się tym samym interpretacją hasła tegorocznej edycji festiwalu, tj ATMOSFERY.

Krystian Woźniak, serigrafia, 2019 Akademia Sztuki w Szczecinie

Kurator:

Mirosław Pawłowski (ur. 1957), profesor. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu; 1981 dyplom z wyróżnieniem. Od 1982 pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1995-2018 prowadził Pracownię Serigrafii UAP w Poznaniu. W latach 1983–2019 miał 72 wystawy indywidualne
oraz 419 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Nagrody – m.in.: MBG w Krakowie – (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – (1990); MTG w Krakowie – (2006). MTG w Krakowie – (2012), II nagroda w 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Rumunia (2018). Kurator BGS w Poznaniu 1999–2017, kurator MTG „Kolor w Grafice” Toruń; członek Komitetu Organizacyjnego i juror TGP w Katowicach; kurator i juror MBGC w Gdyni; juror MTG w Krakowie, 2009.

 

Wystawa otwarta dla publiczności w dniach:

12-18.05. 2019 r. w godz. otwarcia Starego Browaru

Wstęp wolny.

___________________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Exhibition: Atmosphere.

The exhibition was prepared by students of the serigraphy studio and young graphic designers representing the artistic milieu of three universities, i.e. the Poznań University of Arts, the Academy of Art in Szczecin and the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in Toruń. The exhibition is a subjective selection made by the curator Mirosław Pawłowski concerning the perception of the air and thus becomes an interpretation of the motto of this year’s edition of the Festival, i.e. ATMOSPHERE.

Curator: Mirosław Pawłowski (b. 1957), professor. Between 1976–1981 he studied at the State Higher School of Fine Arts in Poznań; in 1981 he graduated cum laude. Since 1982 employed at the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Since 1995 – 2018 head of the Serigraphy Studio
of the University of Arts in Poznań. Between 1983 and 2019 he has had 72 solo shows and 419 collective exhibitions in Poland and abroad.

Awards – e.g.: MBG Krakow – (1986); International Biennale “In Respect of Values”, Katowice – (1990); MTG Krakow – (2006), MTG Krakow – (2012), 2nd prize at the 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Romania (2018). Curator of BGS Poznań 1999–2017, curator of MTG “Colour in Graphics” Toruń;
member of the Organising Committee and jury member of TGP Katowice; curator and jury member of MBGC Gdynia; jury member of MTG Krakow, 2009.

 


Wystawy

11-18 maja 12.00-20.00

Atmosfera. Kuratorzy: Mirosław Pawłowski, Jarosław Janas