Wystawa: Razem. School of Form.

Kurator: Arkadiusz Szwed

Wernisaż: 10 maja 2019 r.

Miejsce: Stary Browar, Galeria Przy Dziedzińcu, Poziom +2

 

Podczas Poznań Design Festival School of Form zaprezentuje wystawę projektów, podsumowujących działalność studia ceramicznego SOF pod kierunkiem Arkadiusza Szweda. Wspólnym elementem łączącym pokazywane obiekty jest atmosfera ręcznej pracy celebrującej tradycyjne rzemiosło, a także pokora wobec materiału, który ma swoje ograniczenia wymagania i niespodzianki.  Pokażemy jak porcelana buduje klimat wspólnoty, pobudzając zmysły dotyku i smaku. Zastanowimy się nad tym jak przetwarzanie jednoznacznie kojarzących się kształtów w obiekty ceramiczne zmienia znaczenie przedmiotu, jego postrzeganie i odczuwanie, atmosferę spotkania, któremu towarzyszy. Udowodnimy, że u podstaw dobrego projektu leży solidny research oraz, że inspiracją do jego powstania może być zmysł, kultura, obserwacja a nawet…. superbohater.  Prezentowane projekty są efektem zajęć prowadzonych w School of Form przez Isię Czartoryska, Kamilę Lobę i Arkadiusza Szweda.

Arkadiusz Szwed artysta, projektant, technolog. Reprezentant pokolenia ceramików, dla którego istotą procesu technologicznego w ceramice jest jego celowe i świadome zaburzanie w celu uzyskania formy pokazującej relację między procesem a dziełem. Absolwent Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez wiele lat bliski asystent Marka Cecuły. Kształcąc się pod jego czujnym okiem oraz obserwując prace Modus Design, zdobywał wiedzę oraz towarzyszył mu podczas tworzenia Design Centrum Kielce oraz Ćmielów Design Studio. W School of Form jest wykładowcą na specjalności domestic design, gdzie prowadzi autorskie Studio Ceramiczne. W środowisku projektowym znany z takich prac jak Ludzie z Fabryki Porcelany / “The Human Trace” czy Waterlove. Poza wzornictwem zajmuje się fotografią reportażową. Specjalizuje się w narzędziach design thinking, studiując kreatywne zarządzanie na Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jego prace prezentowane były między innymi podczas Łódź Design Festival, Gdynia Design Days, Design March w Rejkiaviku, Designblock w Pradze i Triennale Unicum w Słowenii.

więcej: arkadiuszszwed

 

Wystawa otwarta dla publiczności w dniach:

12-17.05. 2019 r. w godz. 12.00-20.00

18.05.2019 r. w godz. 12.00-22.00

Wstęp wolny!

 

Projekt by Natalia Siodmak

 

Studio ceramiczne School of Form jest świetnie wyposażone i w pełni przygotowane do realizacji ceramicznych projektów. Studenci poznają tu cały proces projektowy: począwszy od szkicu aż do gotowego produktu. Prace wykonują w glinie oraz porcelanie, a modele sporządzają w gipsie. Podczas warsztatów tworzą ręcznie unikatowe przedmioty wg autorskiego projektu, uczą się toczyć na kole garncarskim i korzystać z wyciskarki, odlewają formy gipsowe. Studio jest dostępne dla wszystkich studentów, a prowadzący zajęcia zapewniają wsparcie przy realizacji każdego projektu.

Pracownia jest podzielona na część do pracy z plastyczną gliną i odlewami porcelanowymi oraz modelarnię, gdzie powstają modele oraz formy gipsowe. Półki wypełniają profesjonalne narzędzia do formowania, modelowania, wycinania i ozdabiania. Sercem pracowni są dwa piece do wypalania ceramiki. W pracowni znajdują się też koło garncarskie, wyciskarka z wymiennymi końcówkami, walcarka, komora do szkliwienia i mieszalnik do recyklingu gliny, a także różnorodne barwniki związki chemiczne, co pozwala na eksperymenty z kolorem i fakturą przedmiotów.

Studenci uczą się modelowania, rzeźbienia, tworzenia form gipsowych i odlewania, szkliwienia i wypalania oraz przekonują się, że ceramika jest świetnym narzędziem projektowym – rozwija kreatywność i wyobraźnię przestrzenną, usprawnia zdolności manualne, pozwala na prototypowanie produktów, a w końcu na ich powielanie.

 

School of Form Uniwersytetu SWPS  School of Form, katedra projektowania Uniwersytetu SWPS, to innowacyjne studia łączące elementy edukacji projektowej i humanistycznej. Program z zakresu wzornictwa zbudował zespół pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design Academy Eindhoven, która dziś pozostaje mentorką programu. Od inauguracji w październiku 2011 do chwili publikacji tego katalogu dyplomy obroniło 250 absolwentów, uzyskując licencjat na kierunku wzornictwo. Wszystkie zajęcia w School of Form mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów w małych grupach. Studenci ćwiczą projektowanie eksperymentalne i konceptualne, a także sposoby prezentowania rozwiązań. Mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie: krawiecką, komputerową, foto-wideo, ślusarnię, stolarnię, warsztat ceramiczny, a niebawem modelarnię, dostępną 24/7. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi studenci mogą odbywać praktyki w krajowych i zagranicznych studiach projektowych, firmach produkcyjnych i warsztatach rzemieślniczych w zależności od wybranego przez siebie profilu. Studenci mogą wybierać spośród 4 specjalności: communication design, domestic design, fashion design oraz industrial design.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

EN:

Ceramic Workshop is well equipped and fully prepared to accomplish broadly understood ceramic projects. Here you’ll experience the whole design process from sketch to finished product. The works are executed in porcelain and clay, and process modeling is implemented in plaster. In the workshop, you can shape unique items manually, build them with patches, roll on the wheel, use a juicer, and also make plaster molds and start a small production your own products. Workshop is open to all students, and the head of the workshop provides support for the implementation of each project. Workshop is divided into a work area with a plastic clay and casts as well as pattern shop, where models and molds casts are created. Shelves are filled with professional tools for molding, modeling, cutting and decorating. The heart of the studio are two ovens that can accommodate quite a lot of works! We have a potter’s wheel, juicer with interchangeable tips, mill, chamber glazing and mixing for recycling clay. There is also a well-stocked shelve with dyes and chemical compounds, which allows for experiments with color and texture of projects.

Students learn modeling, sculpting, creating plaster molds and casting, glazing and firing. You will learn the techniques and patterns of process, to be able to freely modify and adapt them to your own projects. You will find out that ceramics is a great design tool – developing creativity and spatial imagination, improving skills, allowing for prototyping products, and in the end to duplicate.

School of Form, the Department of Design of the SWPS University, offers innovative courses which merge design education and humanistic disciplines. The design programme was created by a team under the guidance of Lidewij Edelkoort, a long-time head of the Design Academy in Eindhoven, who remains a mentor of the programme to this day. From the moment its doors opened in October 2011 until the publication of this catalogue, 250 SoF graduates received their diplomas with bachelor degree in design.

All classes at School of Form are conducted in small groups as open, interactive workshops. Students practice experimental and conceptual design, as well as presentation techniques. They have at their disposal professionally equipped, modern tailoring, computer, photo-video, metalworking, carpentry and ceramic workshops, with a 24/7 model shop available soon. Our commercial partners offer the students a chance to take part in trainee programmes, both locally and abroad, at various design studios, manufacturing firms and craftsman workshops, depending on the profile they select. Students can choose from 4 specialties: communication design, domestic design, fashion design oraz industrial design.

 


Wystawy

11-18 maja 12.00-20.00

Razem. School of Form. Kurator: Arkadiusz Szwed.