Wystawa: Sssmog.

Wernisaż: 10 maja 2019r.

Kuratorki: Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Agata Kulczyk

Miejsce: Stary Browar, Szachownica Pasaż 0

Młodzi projektanci wybrali najbardziej atrakcyjny i współczesny środek komunikacji, aby przekazać informacje o stanie powietrza, którym oddychamy w miastach, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Interaktywne grafiki tłumaczą czym jest smog; jak, gdzie i dlaczego powstaje, jak go tworzymy, a także dlaczego jest niebezpieczny i jak się przed nim chronić. Upowszechnienie tej wiedzy daje szansę na rozwiązanie tego palącego problemu.

Projekt Sssmog został zrealizowany w roku akademickim 2018/2019 jako zadanie semestralne przez studentów Pracowni Grafiki Informacyjnej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej i dr Agaty Kulczyk, we wsparciu Michała Żerdzickiego z Pracowni Interfejsu Graficznego.

 

Wystawa otwarta dla publiczności w dniach:

12-17.05. 2019 r. w godz. 12.00-20.00

18.05.2019 r. w godz. 12.00-22.00

Wstęp wolny.

________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Exhibition: Sssmog.
Young designers have chosen the most attractive and modern means of communication to convey information about the state of the air we breathe in cities, both in Poland and around the world. Interactive graphic contents explain what smog is; how, where and why it is created, how we create it, why it is dangerous and how to protect oneself from it. Dissemination of this knowledge gives us a chance to solve this burning problem.

The Sssmog project was carried out in the academic year 2018/2019 as a semester task by students of the Information Graphics Studio at the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication, Poznań University of Arts under the guidance of Dr. Lucyna Talejko-Kwiatkowska and Dr. Agata Kulczyk, with the support of Michał Żerdzicki from the Graphic Interface Studio.


Wystawy

11-18 maja 12.00-20.00

Sssmog. Kuratorki: Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Agata Kulczyk